Follow us on: 

 

ยินดีต้อนรับ

บริษัท บางปูวิศวกรรม จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่มีความต้องการเกี่ยวกับงานบริการทางงานช่างให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น งานไฟฟ้า งานประปา งานต่อเติม ก่อสร้างต่างๆ ได้ขาดผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาไม่มีฝีมือ ผู้รับเหมาทิ้งงาน และมีปัญหาทางด้านแรงงาน ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย ได้ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการก่อสร้าง ต่อเติมทั้งหลาย ได้งานมาไม่มีคุณภาพ รวมไปถึงความล่าช้าของงาน

ดังนั้น เราจึงก่อตั้ง บริษัท บางปูวิศวกรรม ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงความรู้ทางด้านวิชาการ และความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาใช้ เพื่อที่จะให้ผลงานของเราแต่ละงานออกมาดีที่สุด และเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด

หากท่านคือผู้หนึ่ง ที่พบกับปัญหานี้ เราจะขออาสาเข้าไปแก้ปัญหาให้กับท่าน เพื่อให้สายงานของท่านทำงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเรา

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการงานวิศวกรรมและ งานในส่วนอื่นๆ ที่ได้มาตรฐาน และเราจะนำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ บริการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญใช้เว็บบอร์ดของ Bangpoo Engineering ได้แล้วค่ะ ให้คลิ๊กที่เมนูด้านซ้ายมือหรือลิ้งค์ด้านล่างนี้ ขอให้ทำการลงทะเบียน หรือ Register เว็บบอร์ดก่อนค่ะ ถึงจะใช้งานเว็บบอร์ดได้ค่ะ --> เว็บบอร์ด

 

 
Copyright © 2012 Bangpoo Engineering Co.,Ltd. All rights reserved.